Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου
Υποψήφια για τη θέση του Αναπληρωτή Γραμματέα των Η.Ε. και Εκτελεστικού Προέδρου Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Η.Ε.Η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, είναι πολιτικός και έχει προωθήσει επί μακρόν στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, πολιτικές για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Δρ. Αυγερινοπούλου είναι ειδικευμένη δικηγόρος στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου το Δικαίου Κλιματικών Αλλαγών. Έχει, εξάλλου, λάβει το βραβείο «Πράσινο Αστέρι» από το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (O.C.H.A) των Ηνωμένων Εθνών και τον Διεθνή Πράσινο Σταυρό για τη συμβολή της στην ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

 

Η Δρ. Αυγερινοπούλου υπηρέτησε ως Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 2009 έως το 2014. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, εξελέγη τρεις φορές Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Προστασία του Περιβάλλοντος και την Υποεπιτροπή για τους Υδάτινους Πόρους. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Διαρκούς Μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Διονυσία-Θεοδώρα εστίασε στη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης, στην εφαρμογή πολιτικών για την αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων και στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Προώθησε επίσης τον διάλογο για την ενίσχυση των μηχανισμών επιβολής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και την υποστήριξη καινοτόμων τεχνολογιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η ίδια εργάστηκε για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και την υποστήριξη των τεχνολογιών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακος. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, η Δρ. Αυγερινοπούλου έδωσε εξάλλου έμφαση στη σχέση μεταξύ περιβάλλοντος, γεωργίας, τροφίμων και δημόσιας υγείας, καθώς και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ηγήθηκε επίσης συζητήσεων σχετικά με την κύρωση σημαντικών πολυμερών συμφωνιών, ενώ αντιπροσώπευσε το Κοινοβούλιο σε σημαντικά διεθνή περιβαλλοντικά συνέδρια, συμπεριλαμβανομένων των UNEA-1 και του COP 19 της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC).

 

Το 2015, η Δρ. Αυγερινοπούλου εξελέγη στη συντονιστική επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Σύμπραξης για το νερό (GWPO) σε αναγνώριση της προηγούμενης επιτυχημένης πορείας της σε πολιτικές για την ορθή διαχείριση του νερού, προτείνοντας διεθνείς, περιφερειακές και εθνικές ρυθμίσεις στον τομέα της βιώσιμης διαχείριση των υδάτων, με σκοπό τη δημιουργία, πέραν των άλλων, ευκαιριών για την αειφόρο ανάπτυξη. Η Δρ. Αυγερινοπούλου είναι επίσης μέλος της Υποεπιτροπής Ελέγχου και Χρηματοοικονομικών του GWPO.

 

Το 2014, εξελέγη ως Πρόεδρος της Επιτροπής Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU). Από αυτή τη θέση, η Δρ. Αυγερινοπούλου συμμετείχε σε συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον επικεφαλής εκπρόσωπο των Κοινοβουλίων, ενώ προήδρευσε, εκ μέρους της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, συναντήσεων με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Δρ Αυγερινοπούλου αντιπροσώπευσε την IPU σε πολλά θέματα της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών και συνηγόρησε υπέρ της εφαρμογής των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs). Η Δρ Αυγερινοπούλου προωθεί τους αναγκαίους αυτούς στόχους και μέσα από την ειδική Ομάδα Εργασίας για τους SDGs των Young Global Leaders του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Έχει επίσης εργαστεί ως σύμβουλος στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

 

Το 2012, εξελέγη προέδρος του Κύκλου Βουλευτών της Μεσογείου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (COMPSUD). Ηγήθηκε ενός δυναμικού δικτύου βουλευτών, μέλη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Περιβάλλοντος των 26 χωρών γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε προσπάθειες για την απορρύπανση της Μεσογείου, και ιδιαίτερα από τα πλαστικά. Συμμετείχε επίσης ενεργά στο διάλογο για την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας, ενώ τόνισε την ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση σε πολιτικές και μέτρα για τις ευάλωτες παράκτιες και δασικές περιοχές. Μαζί με την MedPartnership, το UNEP/ΜAP, το GWP και τα έργα Horizon2020, το δίκτυο του COMPSUD προάγει τους στόχους της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

 

Το 2011, η Δρ Αυγερινοπούλου ορίστηκε Αναπληρώτρια Επικεφαλής του Τομέα Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα και  συνέβαλε ουσιαστικά στο στρατηγικό σχεδιασμό της παράταξης προωθώντας περιβαλλοντικές πολιτικές, με βάσει το σχεδιασμό συστημάτων μεγάλης κλίμακας και την ολιστική προσέγγιση. Υπήρξε εισηγήτρια νομοσχεδίων στο Κοινοβούλιο. Ηγήθηκε επίσης πρωτοβουλιών και εκστρατειών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και τον εθελοντισμό. Έχει επίσης θητεύσει ως Αναπληρώτρια Γραμματέας Εθελοντισμού και ΜΚΟ.

 

Η Δρ. Αυγερινοπούλου έχει εξειδίκευση ως δικηγόρος στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο Περιβάλλοντος, και στο Δίκαιο Διεθνούς Ανάπτυξης, καθώς και στη χρηματοδότηση έργων (διαχείριση έργων και project finance) περιβαλλοντικών και ενεργειακών. Έχει επίσης εργαστεί ως ειδική επιστήμων στο Κέντρο Περιβαλλοντικού Δικαίου και Πολιτικής και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Γέιλ, καθώς και στο Κέντρο Δικαίου Περιβάλλοντος και Χρήσεων Γης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

 

Η Δρ. Αυγερινοπούλου είναι συνιδρύτρια και Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας (EILST), ευρωπαϊκής μη κυβερνητικής οργάνωσης (ΜΚΟ) με ερευνητικούς σκοπούς, που έχει ως στόχο την οικοδόμηση του διαλόγου μεταξύ νομικών εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, του διαστήματος, των βιοεπιστημών, και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Δρ. Αυγερινοπούλου έχει αφιερώσει ένα σημαντικό μέρος της εργασίας της αφιλοκερδώς σε ανθρωπιστικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών, της διαχείρισης μετά την καταστροφή, και των προσπαθειών αρωγής και ανοικοδόμησης. Συνέβαλε στις προσπάθειες  ανοικοδόμησης της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου μετά τις πυρκαγιές του 2007 και συνέβαλε στην προσέλκυση διεθνούς βοήθειας για την περιοχή από άλλες χώρες. Η Δρ Αυγερινοπούλου έχει επίσης δραστηριοποιηθεί ενεργά σε μια σειρά προσπαθειών ανακούφισης και ανασυγκρότησης μετά την εμφάνιση καταστροφών σε όλο τον κόσμο, όπως μετά το σεισμό στην Αϊτή, τις πυρκαγιές στη Χάιφα και το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα. Σε αναγνώριση των προσπαθειών της, έλαβε το «Βραβείο του Παγκόσμιου Πολίτη για τις πρωτοβουλίες στα ανθρωπιστικά ζητήματα» από τα «Παγκόσμια Οργάνωση για τα Ορφανά» το 2010, ενώ το 2011, τιμήθηκε με το βραβείο «Πράσινο Αστέρι» από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα (U.N.E.P) και το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (O.C.H.A) των Ηνωμένων Εθνών και τον διεθνή οργανισμό Green Cross International”.

Η Δρ Αυγερινοπούλου έχει ανακηρυχθεί μεταξύ των «Παγκόσμιων Νέων Ηγετών» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο πλαίσιο του οποίου συμμετέχει σε διάφορες ομάδες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων εργασίας για την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, για τους ωκεανούς, για την επανοικοδόμησης της Ευρώπης και για τους Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Έχει επίσης εκλεγεί ως μία από τους «40 κάτω των 40» της ΕΕ, δηλαδή μεταξύ των σαράντα πιο πολλά υποσχόμενων ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω των 40.

Το 2010, της απονεμήθηκε από το Αμερικανικό Κογκρέσο Ειδική Μνεία για τις «εξαιρετικές προσπάθειες της και την ανεκτίμητη συμβολή της εκ μέρους των Ελλήνων Φοιτητών και του Περιβάλλοντος». Έχει τιμηθεί με το διεθνές βραβείο «Θέα Άρτεμις» από το Ευρω-Αμερικανικό Συμβούλιο Γυναικών για τη συμβολή της στην διατλαντική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

Η Δρ. Αυγερινοπούλου είναι αριστούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με υποτροφίες ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντος στη Νομική Σχολή του Georgetown στην Ουάσινγκτον. Επίσης είναι Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Columbia των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, η Δρ. Αυγερινοπούλου υπήρξε αποδέκτης πολλών βραβείων και υποτροφιών, συμπεριλαμβανομένων των υποτροφιών Fulbright, Ωνάση και ΙΚΥ.

Έχει επίσης διδάξει εκτενώς και έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις στους τομείς του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δικαίου του Περιβάλλοντος.

 

Η Δρ. Αυγερινοπούλου είναι ενεργό μέλος πολλών οργανώσεων της κοινωνίας των  πολιτών, καθώς και ακαδημαϊκών οργανώσεων, όπως το Δίκτυο Γυναικών Υπουργών και Ηγετών για το Περιβάλλον, την Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος, το Κοινοβούλιο για το Κλίμα, τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής, το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο για τα Ηνωμένα Έθνη και την Αμερικανική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου.

 

 

Μιλάει ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.
* * * * * * * * * * *

Dr. Dionysia-Theodora Avgerinpoulou
Candidate for Under-Secretary-General of the UN and Executive Director of UNEP
Dr. Dionysia-Theodora Avgerinopoulou, is an influential politician regarding environmental matters, a specialized attorney in International, Environmental and Sustainable Development Law, and the recipient of the Green Star Award awarded by  UNEP, OCHA, and Green Cross International for her leadership in prevention, preparedness and response to environmental emergencies.
As a Member of the Hellenic Parliament, she has held the positions of the Chair of the Special Standing Committee on Environmental Protection and the Subcommittee of the Water Resources of the Hellenic Parliament, as well as the Chair of the Permanent Standing Committee of National Defense and Foreign Affairs of the Hellenic Parliament. She is currently the Chair of the Circle of the Mediterranean Parliamentarians of Sustainable Development (COMPSUD), the Director of the European Institute of Law, Science and Technology (IELST) and a Member of the Steering Committee of the Global Water Partnership Organization (GWPO).  Previously, she has also served as the Chairperson of the Committee on United Nations Affairs of the Inter-Parliamentary Union (IPU), and as the Deputy Head of the Environmental Policy Sector (“Shadow” Deputy Minister for the Environment) of the New Democracy Party in Greece. While in 2013 she was nominated by the Hellenic Republic as a candidate for the position of the Deputy Executive Director of UNEP.
For her contribution in humanitarian issues and in responding to natural disasters, Dionysia received the UN “Green star” Award 2011. Dionysia was appointed as a Young Global Leader of the World Economic Forum in June 2011. She received a Special Congressional Recognition for her “outstanding efforts and invaluable contributions on behalf of Hellenic Students and the environment” in March 2010. She also received the Global Citizenship Award for Leadership in Assisting Humanity by Orphans International Worldwide in February 2010.  In 2009, she received the Goddess Artemis Award by the Euro-American Women’s Council and recognition by the Mayor of Athens of “her contribution in promoting the Hellenic spirit worldwide.” In the same year she got depicted on an honorary stamp by the Hellenic Post. In 2008 she was among the candidates for the Women of Europe Award for her initiative on establishing a Climate Change Center for the Mediterranean and the Black Sea, based in Greece And she is now a candidate for the Champions of the Earth Award of the United Nations Environmental Program (UNEP).
Dionysia was born in 1975, at Patras, in western Greece and grew up in IliaPrefecture. She received a first degree in Law from the Faculty of Law of the National and Kapodestrian University of Athens, Greece (top 1 in class, excellent) and an LL.M. in International Legal Studies from the Georgetown University Law Center in Washington, D.C. (with distinction and the Dean’s Certificate for Outstanding Services to the Law Center Community). She is expecting a Doctorate in Law (J.S.D.) from the Columbia University Law School. She has been the recipient of many awards and scholarships, most notably included the Fulbright scholarship, the Greek State Scholarships Foundation (I.K.Y.) scholarship, the Alexander S. Onassis scholarship, the Gerondelis scholarship, the Lilian Voudouri scholarship, the NATO scholarship and the Cutting scholarship in International Law. She has also participated at the boards of editors of the Columbia Journal of European Law and the Columbia Journal of Environmental Law and has served as the President of the Columbia University Hellenic Association. Dionysia is the author of several articles on environmental and international issues and has presented her work on several international conferences.  International media have broadcasted and written topics on her work.

She has previously worked, among others, at the Legal Service of the European Commission in Brussels, in the Internal Market Team, where she specialized in European Environmental Law. She also worked as a specialist at the Permanent Mission of the European Union at the United Nations in New York on international development, environmental law and law of the sea issues.She worked at the Center on Environmental and Land Use Law of the New York University School of Law in New York, as a specialist on International Environmental Law and International Trade Law and particularly in international and comparative law on the Genetically Modified Organisms, the Yale Center for Environmental Law and Policy and the Yale Law School in New Haven, as a special scientist in globalization, environmental governance and corruption.

She was second winner of a contest of the United Nations Law of the Sea (Hamilton Shirley Amerasinghe Memorial Fellowship on the Law of the Sea). As a member of the Academic Council of the Law of the Sea, she presented organization issues of the international society against Climate Change and wrote a key article on the future of Climate Change Law for the UN University as a special associate of the ClimateChangeCenter of the ColumbiaUniversityLawSchool.  She also worked at the International and Foreign Law Institute in Athens.

She runs since 2006 her law offices in Athens, Greece, where she specializes in Environmental Law, International Law, European Law and Alternative Dispute Settlement (Mediation, Conciliation and Arbitration). She is also listed among the Foreign Lawyers’ List of the francophone section of the Bar of Brussels. Dionysia is the co-founder and serves voluntary as the President of the European Institute of Law, Science & Technology (EILST), an international research organization building a platform for dialogue among legal experts and scientists on issues of common interest, and promoting original research and education on environment and energy, telecommunications, space, biosciences, intellectual property and social sciences.  Ms. Avgerinopoulou serves as the overall coordinator of all the sectors of the EILST. She specializes in certain legal and policy aspects of environmental protection, including climate change, international organizations and transatlantic cooperation in scientific, technological and educational issues.  Dionysia puts a great value on the pro bono aspect of the work of the EILST and, among others, pro bono led a strategic plan of environmental crisis management and reconstruction for a part of the devastated areas on Peloponnese, Greece, after the wild fires of August 2007 for one year. Dionysia, as the Director of the EILST, took also the initiative for the establishment of a Climate Change Center for the Mediterranean and the Black Sea.

Dionysia is a founding member of the European Community of Electoral Law and the International Association for the Women’s of Europe Award – Greek Division, and a special consultant at the Hellenic-American Biosciences Association. She is also a Member of the Network of Women Ministers and Leaders for the Environment, the American Society of International Law (ASIL), the European Society of International Law (ESIL), the Academic Council on the United Nations System (ACUNS), the European Women Lawyers’ Association, the Euro-American Women’s Council, the American-Greek Association of Professional Women (AGAPW), the Georgetown Alumni Club in Greece, the Columbia Alumni Club in Greece, and the Georgetown Law Center Alumni Club.

She speaks Greek, English, French and German.

 

Advertisements

Επικοινωνία / Contact

Ακαδημίας 28, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

28, Akadimias st., P.C. 106 71, Athens, Greece

Τηλ. / Tel.: +30 211 4118547, 6936406521

e-mail: d.avgerinopoulou@parliament.gr

Advertisements

Αρέσει σε %d bloggers: