Ομιλία στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές (COP24)

Advertisements

Δρ. Αυγερινοπούλου, στη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Κατοβίτσε: «Επείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση ενός ισχυρού Βιβλίου Κανόνων προς εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων»

Η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετέχει στην 24η Διάσκεψη των Κρατών της Σύμβασης-Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC COP24) που λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες στο Κατοβίτσε της Πολωνίας εκπροσωπώντας στη Διάσκεψη το σύνολο της παγκόσμιας επιχειρηματικής και βιομηχανικής κοινότητας μέσω του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ενόψει των διαπραγματεύσεων των Κρατών για την υιοθέτηση ενός Βιβλίου Κανόνων για την Εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων (Paris Rulebook) απηύθυνε στο Σύνολο των Κρατών παραίνεση εκ μέρους της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας να υιοθετήσουν το Βιβλίο Κανόνων και προχωρήσουν στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων, ώστε να υπάρξει γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα δέχεται και στηρίζεται για το σχεδιασμό των δράσεών της στην έρευνα του Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), σύμφωνα με την οποία, παρά τις ως σήμερα προσπάθειες οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακος έχουν αυξηθεί κατά τον τελευταίο χρόνο, ενώ η στόχευσή μας πρέπει να είναι, πλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας όχι έως το πολύ 2 οC, αλλά 1,5 οC. Συνεπώς προτρέπει τα κράτη να λάβουν περισσότερα μέτρα δράσης.
 
Η δήλωση, η οποία απευθύνθηκε στο σύνολο των συμμετεχόντων κρατών έχει ως εξής:
 
«Εξοχότατοι, διακεκριμένοι εκπρόσωποι, κυρίες και κύριοι,
Ονομάζομαι Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και είμαι Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς και Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παγκοσμίου Οργανισμού Συνεργασίας για το Νερό.
 
Είναι τιμή μου να απευθύνομαι σε εσάς εκ μέρους του επιχειρηματικού και βιομηχανικού χώρου σε αυτή τη συνάντηση και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη Πολωνική Προεδρία για τη φιλοξενία μας εδώ στο Κατοβίτσε.
 
Κατόπιν της υπογραφής της Συμφωνίας των Παρισίων το 2015, παρατηρήθηκε ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός δεσμεύσεων και δράσεων σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα, από τη χρηματοδότηση έως τις επενδύσεις, από τη γεωργία μέχρι την ενέργεια, από τα καταναλωτικά αγαθά έως τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις επιχειρήσεις.
 
Αυτές οι δεσμεύσεις και δράσεις αποτελούν την απάντηση των επιχειρήσεων και του κλάδου, σε προπαρασκευαστικό τουλάχιστον επίπεδο, για τις επόμενες δεκαετίας, όπου οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες της κλιματικής αλλαγής πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν στα δικά τους αναπτυξιακά σενάρια.
 
Αυτό που οδήγησε τον ιδιωτικό τομέα στην ανάληψη τόσο φιλόδοξων πρακτικών και δράσεων είναι οι ηγετικές ικανότητες!
 
Είμαστε εδώ στη COP24 για να σας ζητήσουμε να δείξετε επίσης ηγετικές ικανότητες. Βασιζόμαστε σε εσάς να επιδείξετε τις ηγετικές σας ικανότητες εδώ στο Κατοβίτσε και να παραδώσετε ένα ισχυρό Βιβλίο Κανόνων για την Εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων που θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι η κλιματική αλλαγή είναι στρατηγική προτεραιότητα και παραμένει υψηλά στη πολιτική ατζέντα.
Οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία αναγνωρίζουν τη πολυπλοκότητα των αποφάσεων που πρόκειται να ληφθούν από την COP. Ωστόσο, το μέγεθος των συνεπειών δεν ήταν πότε σαφέστερο και πρέπει να επιτύχετε όλα όσα σας έχουν ανατεθεί.
 
Σε αυτό το σημείο, οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία θα στηρίζονται στην έρευνα του Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για το σχεδιασμό των δράσεων, των επενδύσεων και των μελλοντικών επιχειρήσεων που θα διεξάγουν.
 
Εξοχότατοι, διακεκριμένοι αντιπρόσωποι, κυρίες και κύριοι:
– Η επιστήμη είναι σαφής!
– Η βούληση όλων των ενδιαφερομένων μερών είναι σαφής!
– Τα μηνύματα του επιχειρηματικού χώρου είναι ξεκάθαρα!
 
Σας ζητούμε να καταστήσετε την Συμφωνία των Παρισίων πραγματικά ιστορική και να παραδώσετε τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της που θα της επιτρέψουν να παρέχει καθοδήγηση για το μέλλον, να ενισχύσει τη φιλοδοξία και να επιτύχει σήμερα μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.»

Business and Industry NGOs (BINGO) UNFCCC 24th Conference of the Parties (COP24) High Level Segment

Dr. Theodora-Dionysia Avgerinopoulou addressing the Plenary of the UNFCCC COP24
on behalf of the business and industry constituency, Katowice, Poland, 12.12.2018.

Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen – My name is Dr. Dionysia-Theodora AVGERINOPOULOU and I am Chair of the Environment and Energy group of the International Chamber of Commerce in Greece.

It is my honour to address you on behalf of the business and industry constituency at this meeting and to thank the Polish Presidency for hosting us here in Katowice.

Since the Paris Agreement was signed in 2015, there has been an ever increasing number of commitments and actions across the private sector, from finance to investment, from agriculture to energy, from consumer goods to supply chains and operations.

These commitments and actions have come as business and industry prepare for the decades ahead, where the risks – and opportunities – of climate change must be factored into their own growth and development scenarios.

What has driven this ambition by the private sector is LEADERSHIP.

We are here at COP24 to ask YOU to also show LEADERSHIP. We are counting on you to demonstrate your leadership here in Katowice and deliver a robust Paris Rulebook that will send a strong  signal that climate change is high on the political agenda.

Business and Industry recognizes the complexity of the decisions that are to be taken by the COP. However, the magnitude of the consequences have never been clearer and you must achieve what you set out to do.

On this point, business and industry will rely on the IPCC report to help direct planning, investment and future operations.

Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen:

  • The science is clear
  • The will of all stakeholders is clear
  • The signals from business are clear

We ask you to make the Paris Agreement truly historical and deliver the implementation guidelines that will allow it to provide guidance for the future, increase ambition and result in us achieving inclusive and sustainable growth today.

Δέσμευση Αυγερινοπούλου για κατάργηση του Περιφερειακού Πάρκου του Κυπαρισσιακού Κόλπου

Με αφορμή την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος που θεσπίζει περιφερειακό πάρκο με μεγάλους αναπτυξιακούς περιορισμούς για την περιοχή της Ζαχάρως και εν γένει του Νοτίου τμήματος της Ηλείας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, τ. Βουλευτής Ν.Δ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, δήλωσε τα εξής:

«Η θέσπιση του περιφερειακού πάρκου θέτει δυσανάλογους αναπτυξιακούς περιορισμούς για την περιοχή της Ζαχάρως, καθώς και για όλη την παραθαλάσσια περιοχή της Νότιας Ηλείας, ενώ και από περιβαλλοντική σκοπιά δεν προστατεύει αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον, όπως θα έπρεπε. Η Κυβέρνηση με την υιοθέτηση του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, το οποίο δεν φαίνεται να στηρίζεται σε πλήρεις και ορθές περιβαλλοντικές μελέτες, δεν εισάγει θετικό μέτρο περιβαλλοντικής αποκατάστασης ούτε προβλέπει, όπως θα έπρεπε, πρόσθετα εθνικά και κοινοτικά κονδύλια για να αποκατασταθεί και να αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά η περιοχή μας. Της λείπει το περιβαλλοντικό και το αναπτυξιακό όραμα για το πώς ιδανικά θα αναπτύσσονταν και θα προστατεύονταν ο Καϊάφας, τα δάση μας και οι παραλίες μας, ενώ, αντιθέτως, υιοθετεί διατάξεις «τιμωρητικές» για σειρά επαγγελματιών που έχουν δραστηριότητες τουριστικές ή αγροτικές εντός των ρυθμιζομένων από το Π.Δ. περιοχών. Η Κυβέρνηση βάζει την Ζαχάρω και την ευρύτερη περιοχή σε πορεία ανεπανόρθωτης καταστροφής ακυρώνοντας στην πράξη τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μας, ευνοώντας την τουριστική ανάπτυξη σε άλλες περιοχές πέραν του Νομού μας.

Η Νέα Δημοκρατία είναι ενήμερη για την ανισότητα στη μεταχείριση του τουριστικού προϊόντος μεταξύ του Ν. Ηλείας και των γύρω περιοχών. Η Νέα Δημοκρατία είναι ενήμερη για την αναποτελεσματική προστασία που επιφυλάσσει αυτό το Προεδρικό Διάταγμα στο φυσικό κάλλος της περιοχής μας. Προσωπικά δεσμεύομαι να καταργήσουμε το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα και να φτιάξουμε ένα νέο νομοθετικό και χρηματοδοτικό καθεστώς που θα προωθεί ένα πραγματικά φιλοπεριβαλλοντικό και φιλοαναπτυξιακό όραμα για την περιοχή μας, όπως μας αξίζει.»

Μια Συμβολική Κίνηση από την Δρ. Αυγερινοπούλου για την Παγκόσμια Ημέρα για τα Ζώα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, η οποία εορτάζεται κάθε 4 Οκτωβρίου, η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, τ. Βουλευτής Ν. Ηλείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, προέβη σε μια διαφορετική πρωτοβουλία αποστέλλοντας ζωοτροφές σε φιλοζωικούς συλλόγους του Ν. Ηλείας. Απευθύνει δε ανοιχτή πρόσκληση σε όσους φιλοζωικούς συλλόγους δεν έλαβαν ήδη και ενδιαφέρονται να λάβουν δωρεάν ζωοτροφές, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της στην Αμαλιάδα στο τηλέφωνο 2622309026.

Η Δρ. Αυγερινοπούλου προέβη στην εξής δήλωση:

«Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων αποτελεί για μας μια υπενθύμιση της ενδογενούς αξίας κάθε ζωντανού οργανισμού στον πλανήτη. Όλα τα ζώα έχουν δικαίωμα σε μια ευπρεπή ζωή και ο άνθρωπος ως φύλακας της φύσης οφείλει να εξασφαλίζει σωστές συνθήκες διαβίωσης για όλα τα είδη. Τα οικόσιτα ζώα που βρίσκονται στην άμεση κατοχή μας έχουμε ηθική υποχρέωση να τα φροντίζουμε ακόμα περισσότερο και να επιμελούμαστε για την στέγη, την τροφή και την υγεία τους. Κυρίως για τους αδέσποτους φίλους μας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν κονδύλια διαθέσιμα για όλους τους Δήμους της χώρας, ώστε να φτιάξουν επιτέλους τα απαραίτητα και υποχρεωτικά καταφύγια αδεσπότων. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να αδιαφορεί για αυτό το σημαντικό ζήτημα.»

*****************

Παραθέτουμε τη Διεθνή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων, η οποία υπογράφηκε το 1978 και έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.

Άρθρο 2
1. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.
2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων.
3. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.

Άρθρο 3
1. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά.
2. Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική πρέπει να γίνεις στιγμιαία, ανώδυνα και χωρίς καμιά πρόκληση αγωνίας του ζώου.

Άρθρο 4
1. Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) και να αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους,
2. Η στέρηση ελευθερίας του ζώου ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού.

Άρθρο 5
1. Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με το ρυθμό και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του. 2. Η διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη.

Άρθρο 6
1. Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου έχει δικαίωμα διάρκειας ζωής ανάλογης με τη φυσική του μακροβιότητα.
2. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική.

Άρθρο 7
Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η διάρκεια και η ένταση δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους ικανοποιητική και η ανάπαυσή τους υποχρεωτική.

Άρθρο 8
1. Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός, κλπ. Αντιτίθεται προς τα δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή ψυχικό.
2. Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα από άλλες υπάρχουσες τεχνικές.

Άρθρο 9
Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να τρέφονται, να μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση πόνου και αγωνίας.

Άρθρο 10
1. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων. 2. Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή του ζώου.

Άρθρο 11
Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκλημα απέναντι στη ζωή.

Άρθρο 12
1. Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί «γενοκτονία», έγκλημα απέναντι στο είδος.
2. Η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος οδηγούν στη γενοκτονία.

Άρθρο 13
1. Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο.
2. Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και το σινεμά, με θύματα ζώα πρέπει να απαγορευτεί και μόνο οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων οφείλουν να προβάλλονται.

Άρθρο 14
1. Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να αντιπροσωπεύονται από κάθε κυβέρνηση.
2. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν απ’ τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Πρόταση για Σύσταση Γραμματείας Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ανασυγκρότησης από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Το παρόν άρθρο προκρίνει τη σύσταση μιας νέας Διεύθυνσης ή Γραμματείας Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ανασυγκρότησης από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές η οποία θα υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ως την ορθή θεσμική αναθεώρηση που πρέπει να συντελεστεί στη χώρα μας ώστε αυτή να προστατευτεί καλύτερα από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και να αποφευχθούν στο μέλλον και άλλες τραγωδίες, όπως εκείνων των πυρκαγιών του 2007 στην Πελοπόννησο μέχρι την πλέον πρόσφατη στο Μάτι και τις πλημμύρες στην Μάνδρα. Η νέα Διεύθυνση ή Γραμματεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα αναλάβει το σημαντικότερο μέρος της οργάνωσης των προληπτικών μέτρων (prevention) και των μέτρων αποκατάστασης (reconstruction) πριν και μετά από τις φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, ενώ είτε η ίδια είτε ένα άλλο όργανο θα επιμελείται τον συντονισμό της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης (response)  όλων των αρμόδιων σωμάτων σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Προσφάτως ενημερωθήκαμε για τη σύσταση από την Κυβέρνηση μιας Εθνικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών υπαγόμενη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ενώ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η ίδρυση μιας αποτελεσματικότερη μηχανής συντονισμού, αυτή δεν επαρκή. Σε αντίθεση με τους κυβερνητικούς χαρακτηρισμούς της πρότασής τους ως μοντέρνας, ολιστικής και ανταποκρινόμενης στα πλέον πρόσφατα παραδείγματα στο εξωτερικό, αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αντιθέτως η πρόταση για την ίδρυση της Εθνικής Υπηρεσίας βασίζεται σε συνήθη ή και παρωχημένα μοντέλα και αντιλήψεις εστιάζοντας το έργο της στην προετοιμασία για την ανταπόκριση (preparation for response) και στην ίδια την ανταπόκριση (response) σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, κυρίως δηλαδή σε αυτή καθ’ εαυτή τη διαχείριση κρίσεων, την ώρα που συμβαίνουν, καθώς και με τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ, ΕΕΣ, Λιμενικό Σώμα, Εθελοντικά Σώματα, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Δασική Υπηρεσία, τεχνικές υπηρεσίες και διευθύνσεις του υπουργείου Υποδομών), και των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο καλύτερος συντονισμός των οργάνων, σε σχέση με το συντονισμό που υπάρχει σήμερα, είναι αναγκαίος και επιβεβλημένος, αλλά δεν αρκεί. Αυτή η συνταγή την οποία προτείνει η Κυβέρνηση είναι καταδικασμένη στην αποτυχία και σε επανάληψη τραγωδιών στη χώρα μας. Ένα τέτοιο όργανο, όπως η προτεινόμενη Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, δεν επαρκεί από μόνο του για να αποσοβήσει μια φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, δηλαδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κύριο μέλημα της Πολιτείας, το οποίο θα πρέπει να είναι η πρόληψη. Σίγουρα δε δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην μεσοπρόθεση και μακροπρόθεση αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος την επόμενη ημέρα της καταστροφής. Η ως τώρα οργάνωση της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών σε πολλά κράτη ανήκε στην αρμοδιότητα των Υπουργείων είτε Πολιτικής Προστασίας είτε Εσωτερικών – σε λιγότερες περιπτώσεις – Αμύνης κ.α. Κατά τα τελευταία όμως χρόνια το ζήτημα των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών αναδεικνύεται ως ένα πρωτίστως περιβαλλοντικό ζήτημα και πλέον αντίστοιχα Υπουργεία Περιβάλλοντος ή Οργανισμοί Περιβαλλοντικοί αναλαμβάνουν όλο και σπουδαιότερο ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Αξίζει να μελετήσει κανείς σχετικά και το Πλαίσιο της Σεντάι για τη Μείωση του Κινδύνου των Καταστροφών, το οποίο παρουσιάζει μια ολιστική προσέγγιση της μείωσης του κινδύνου, μέσα από πολιτικές βιωσίμου αναπτύξεως: https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework Αυτό συμβαίνει, μεταξύ άλλων, καθώς: – αφ’ ενός εντείνεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, φαινόμενο περιβαλλοντικό, το οποίο είναι γενεσιουργό πολλών φυσικών καταστροφών, άρα πρέπει να λάβουμε μέτρα αντιμετώπισής του, αλλά και να καταστήσουμε τις κοινωνίες μας ανθεκτικές (resilient societies) προς τις φυσικές καταστροφές μέσα από ένα περιβαλλοντικό – κλιματικό πρίσμα, – αφ’ ετέρου οι φυσικές καταστροφές έχουν τόσο την αιτία τους στην λανθασμένη διαχείριση των φυσικών πόρων, π.χ. πλημμύρες από μη ορθή διαχείριση ποταμών και ρεμάτων, όσο και παρουσιάζουν εκτεταμένες επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους, π.χ. καμένες δασικές εκτάσεις, απώλεια βιοποικιλότητας, άρα η διάσταση της περιβαλλοντικής διαχείρισης διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο, – οι δε ανθρωπογενείς καταστροφές συνδέουν επίσης ως επί το πλείστον την γενεσιουργό αιτία τους με την λανθασμένη διαχείριση των φυσικών πόρων ή τη μη συμμόρφωση σε περιβαλλοντικά πρότυπα, π.χ. εκρήξεις εργοστασίων λόγω χημικών ή πολεοδομικά ακατάλληλα πρότυπα, έχουν δε εκτεταμένες επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους, π.χ. εμπρησμός, ρύπανση υδάτων, άρα και εν προκειμένω κρίσιμο στοιχείο για τη διαχείριση των καταστροφών είναι η περιβαλλοντική εν ευρεία εννοία διαχείριση. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση, μετά από μια φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, έχει ενώπιόν της όχι μόνο μια ανθρωπιστική κρίση (humanitarian crisis) στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί, ή και την πρόκληση της ανασυγκρότησης του αστικού, γεωργικού ή βιομηχανικού περιβάλλοντος, αλλά παράλληλα βρίσκεται ενώπιον μιας  περιβαλλοντικής κρίσης (environmental crisis) η οποία απαιτεί και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Η δε αποκατάσταση πρέπει να είναι περιβαλλοντικά ορθή και βασισμένη σε πρότυπα βιωσιμότητας. Συνεπώς τόσο η πρόληψη, όσο και η ανταπόκριση και η αποκατάσταση πριν και μετά από μια φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή επιβάλλει μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, μέτρα πολιτικής και νομοθεσίας κυρίως περιβαλλοντικού χαρακτήρα εντός των προτύπων της βιωσιμότητας. Για αυτούς τους λόγους, η σύγχρονη διεθνής πρακτική, σύμφωνα, για παράδειγμα, και με τις συστάσεις του Joint Unit του United Nations Environment Program / Office of Cooperation in Humanitarian Affairs, τείνει να εστιάζει στην πρόληψη, την αντιμετώπιση και την ανασυγκρότηση των κατεστραμμένων περιοχών μέσα και από το περιβαλλοντικό και όχι μόνο το ανθρωπιστικό πρίσμα. Συστήνει δε ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος, με έμφαση στην πρόληψη, και δεν αρκείται στον αποτελεσματικό συντονισμό των κρατικών δυνάμεων την ώρα του συμβάντος. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση, όπως η προτεινόμενη από την παρούσα Κυβέρνηση, συγκρότηση ενός συντονιστικού κατ’ ουσίαν οργάνου, όπως είναι η αναφερόμενη Εθνική  Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, είναι παρωχημένη, μονομερής, εκ προοιμίου περιορισμένη ως προς την αποτελεσματικότητά της και αναποτελεσματική. Δύναται δε η Εθνική Υπηρεσία να υφίσταται μόνο ως ένα όργανο εκτάκτου ανάγκης, για τη διαχείριση κρίσεων, για την προετοιμασία για ανταπόκριση και τη άμεση ανταπόκριση στην περίπτωση μιας φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής, δηλαδή για περιορισμένο χρονικό διάστημα ημερών ή το πολύ εβδομάδων πριν και μετά από μια καταστροφή. Δεν δύναται όμως αυτή να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός θεσμός πρόληψης και αποκατάστασης. Αποτελεί δε μια επανάληψη του ισχύοντος ως τώρα θεσμικού πλαισίου και δεν συνιστά καμία απολύτως καινοτομία. Συνεπώς για να μπορέσει η Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές, να προστατευθεί αποτελεσματικά, θα πρέπει να συστήσουμε μια διευρυμένη Διεύθυνση ή Γραμματεία Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ανασυγκρότησης από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφέςη οποία θα υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου Τ. Βουλευτής Ν. Ηλείας – Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Βραβευθείσα με το «Πράσινο Αστέρι» του ΟΗΕ για την Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Ανασυγκρότηση σε περιπτώσεις Φυσικών και ανθρωπογενών Καταστροφών Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, Επιστήμης & Τεχνολογίας

Στήριξη Αυγερινοπούλου για τη διοργάνωση του «Play the Game» στην Κυλλήνη και Αρχαία Ολυμπία

Η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, τ. Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., στηρίζει ενεργά την διοργάνωση για το 2019 του «Play the Game» στην χώρα μας και συγκεκριμένα στην Ηλεία. Το «Play the Game» αποτελεί διεθνή αθλητική συνδιάσκεψη που διοργανώνεται από το Δανέζικο Ινστιτούτο Αθλητικών Σπουδών (Danish Institute for Sport Studies) ήδη από το 1997 και στοχεύει στην προώθηση θεμάτων καλής διακυβέρνησης, ηθικής, αντιμετώπιση της διαφθοράς, δημοκρατίας, διαφάνειας και ελευθερίας έκφρασης στον αθλητισμό. Εστιάζεται δε στα «mega-sport events», δηλαδή στα μεγάλης κλίμακος αθλητικά γεγονότα, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Οι συνδιασκέψεις του προσελκύουν, κάθε δύο χρόνια που διοργανώνονται, πλήθος διεθνών παραγόντων του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας. Το πλήθος των ομιλητών που συμμετέχουν ξεπερνά τους εκατό (100) κάθε φορά. Απονέμεται δε διεθνές βραβείο, το Play the Game Award, σε προσωπικότητες οι οποίες έχουν συμβάλει στη βελτίωση της αθλητικής κοινότητας παγκοσμίως.

Για την διοργάνωση Play the Game για το 2019 διεκδικούν ακόμα το Colorado Springs των ΗΠΑ και το Μιλάνο της Ιταλίας. Η Ελληνική υποψηφιότητα έχει πολύ σημαντικές πιθανότητες επιλογής της, καθώς στηρίζεται από επαγγελματίες στο χώρο της διοργάνωσης διεθνών αθλητικών γεγονότων, αλλά και από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, μιας πόλης – παγκόσμιο σύμβολο για τον αθλητισμό. Εάν προκριθεί η Ελλάδα για την διοργάνωση των αγώνων, η διοργάνωση θα λάβει χώρα κυρίως στην Κυλλήνη και την Αρχαία Ολυμπία, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και άλλα μέρη του Νομού μας.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: http://www.playthegame.org/


Twitter Updates

  • Αύριο, Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, θα είμαι ομιλήτρια στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου στην Αρχαία Ολυμπία, στη… twitter.com/i/web/status/1… 21 hours ago
  • «Όλα από την αρχή» η παράταξη του Νεκτάριου Φαρμάκη για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας kalpi19.gr/featured/11153… 1 day ago

Επικοινωνία / Contact

Ακαδημίας 28, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

28, Akadimias st., P.C. 106 71, Athens, Greece

Τηλ. / Tel.: +30 211 4118547, 6936406521

e-mail: d.avgerinopoulou@parliament.gr

Advertisements